Ole Tellef Grundekjøn er advokat og siviløkonom NHH med egen praksis i advokatfirmaet Grundekjøn & Co. Hans spesialfelt er generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrifter. Han har jobbet med generasjonsskifte for små og mellomstore bedrifter i over 20 år og er partner i Grundekjøn & Co.

I tillegg til sin advokatpraksis er Grundekjøn høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

Advokat Ole Tellef Grundekjøn

Grundekjøn er medforfatter av boken Oppgaver i skatterett. Oppgavesamlingen har hovedvekt på bedriftsskatterettslige problemstillinger.