Adovkatfirma Grundekjøn & Co tilbyr profesjonell bistand til bedrifter og privatpersoner innen generasjonsskifte, skatt, arv og eierskifte. Vi gir juridiske råd og tilbyr bistand i tvister slik at din virksomhet får beskyttet sine interesser.

Effektivitet og integritet i juridisk rådgivning.

Otraco AS er et frittstående norsk konsulentselskap. Hovedvirksomhetsområde er generasjonsskifte i familiebedrifter, men Otraco bistår også ved andre generasjonsskifter / arveoppgjør, samt generell forretningsutvikling med utspring i et generasjonsskifte. Otraco har et relevant og sterkt nettverk som kompletterer egen kunnskap.

Otraco kan styre hele eller deler av generasjonsskifteprosessen og således holde prosessen oversiktlig. Otraco har kontorer i Oslo.